O Nama


ISTORIJA

VARBO d.o.o. je osnovan 2001. godine u Beogradu kao proizvođač kompresionih zatvarača udružena sa dvema postojećim kompanijama, od kojih je jedna vodeća u regionu za proizvodnju PET predformi a druga, najveći proizvođač plastičnih zatvarača za boce u Alžiru.

Koristeći stečeno iskustvo u proizvodnji zatvarača i PET predformi, proizvonim linijama punjenja i duvanja PET boca, VARBO je razvio i nove aktivnosti nudeći tehničku pomoć kompanijama iz ovih oblasti.

VARBO je počeo 2006. godine sa prvim kompletima kompresionih alata plastičnih čepova. Od tada je nastavio proizvodi nove alate različitih plastičnih zatvarača.

PROIZVODI I USLUGE – UOPŠTENO

Pored proizvodnje plastičnih zatvarača koji su dati detaljno u odeljku PROIZVODNJA ZATVARAČA, kompanija je razvila i sledeće :

• izrada novih kompleta alata kompresionih mašina (SACMI CCM) za jednodelne i dvodelne plastične zatvarače PET i staklenih boca, alata za tehnološku doradu i sečenje sigurnosnih prstenova
• izmena postojećih kompresionih alata, smanjivanje težine, poboljšanje zaptivnih osobina zatvarača uz korišćenje postojećih delova sa ciljem uštede u ceni i vremenu
• izrada rezervnih delova svih mašina kompresionih proizvodnih linija za plastične zatvarače
• izrada mašina za rotoštampu zatvarača sopstvene konstrukcije
• izrada mašina za napajanje plastičnim zatvaračima
• izrada glavnih delova za HUSKY, HOFFSTETER i drugih injekcionih alata kao što su: navojne čaure, jezgra, šolje, izbijači itd.
• modifikovanje postojećih injekcionih alata za PET predforme kao: smanjivanje težine, konverzija sa zatvarača 1810 na 1881 itd.
• konusni zavijač za glave zatvaranja boca
• magnetske glave mašina za zatvaranje boca
• popravka različitih delova laserskim mikrozavarivanjem kao što su: duvački alati, delovi injekcionih alata i slično.


Sva prava zadržana © 2015 www.varbo.rs